Apartamenty & Pokoje pod Gruszą
MENU

Rezerwacja, ogólne warunki i Regulamin Obiektu

Apartamenty & Pokoje pod Gruszą

Apartamenty & Pokoje Pod Gruszą

ul.Kosciuszki 57

57-350 Kudowa Zdrój

W CELU WYSTAWIENIA FAKTURY PROSIMY O INFORMACJĘ PODCZAS DOKONYWANIA REZERWACJI APARTAMENTU WRAZ Z PODANIEM DANYCH DO FAKTURY. INFORMACJĘ TAKĄ PROSIMY PRZESŁAĆ MAILEM NA ADRES:

apartamentypodgrusza@interia.eu

W trakcie dokonywania rezerwacji Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych P.H.U Samgab Magdalena Gruszczyńska . Dane te będą wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia prawidłowego procesu rezerwacji oraz do celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997r. o ochronie danych osobowych.

PHU Samgab Magdalena Gruszczyńska- własciciel Apartamenty & Pokoje Pod Gruszą 

1. Rezerwacji dokonać można na stronie www.apartamentypodgrusza.pl, bezpośrednio kontaktując się telefonicznie pod nr telefonu +48 507161262, mailowo na adres apartamentypodgrusza@interia.eu lub poprzez portale rezerwacyjne, podając swoje dane, termin przyjazdu oraz wyjazdu, ilość osób oraz dane kontaktowe.

2. Potwierdzenie rezerwacji ze strony GOŚCIA(opłacenie rezerwacji) jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia UMOWY NAJMU APARTAMENTU.

2.1. Potwierdzenie rezerwacji ze strony  PHU SAMGAB Magdalena Gruszczyńska oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem UMOWY NAJMU APARTAMENTU lub POKOJU.

2.2. Po dokonaniu rezerwacji PHU SAMGAB Magdalena Gruszczyńska prześle na wskazany adres e-mail dokumenty będące potwierdzeniem wstępnej rezerwacji. 

2.3. W ciągu  (o ile pisemnie nie ustalono inaczej), GOŚĆ zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokosci równowartosci 2 nocy pobytu lub jesli ustalono inaczej. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy w PLN lub  za pośrednictwem BLIK.

*Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: apartamentypodgrusza@inetria.eu ,brak potwierdzenia wpłaty w umówionym czasie (1 dzień) oraz wpłaty( 1 dzień) oznacza anulowanie rezerwacji.

*Cena za dany aparatment/pokój jest wyceniania w zależnosci od długosci pobytu, sezonu oraz ilosci osób.

ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE

Najemca dysponuje Apartamentem w dniach i godzinach określonych podczas rezerwacji.

*Doba noclegowaDobra noclegowa trwa od godziny 15.00 do 10.00 w dniu wyjazdu. W razie nie opuszczenia pokoju przez GOŚCIA do godziny 10:00 i uniemożliwienie przeprowadzenie terminowego wykwaterowania, GOŚĆ zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kolejną rozpoczętą dobę w wysokości przewidzianej w cenniku. Przy zameldowaniu wymagane jest okazanie przez GOŚCIA dowodu tożsamości ze zdjęciem.

*Godzinę przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia odbioru kluczy.

*Należność za pobyt

Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju/apartamentu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

*REZYGNACJA / BRAK PRZYJAZDU GOŚCIA / ANULOWANIE LUB ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

Zgodnie z art. 38pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) GOŚCIOM nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi zakwaterowania.

W przypadku skrócenia pobytu w Apartamencie/Pokoju  po opłaceniu rezerwacji, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi P.H.U. SAMGAB Magdalena Gruszczyńska nie jest zobowiązany do zwrotu należności za niewykorzystany przez GOŚCIA okres pobytu, chyba że skrócenie pobytu było wynikiem okoliczności mających charakter siły wyższej lub wypadku losowego. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa powyżej spoczywa na osobie, która wnioskuje o zwrot należności.

Anulowanie rezerwacji GOŚĆ winien zgłosić w formie pisemnej pocztą elektroniczną. Zwrot wpłaconego zadatku przysługuje jeśli anulacja nastąpiła:

– powyżej 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu – zwrot 100% zadatku.

– poniżej 14 dni od planowanego terminy przyjazdu – zadatek nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z pobytu w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Świąt Wielkanocnych, Weekendu Majowego, Długich weekendów itp. zwrot zadatku przysługuje jeśli anulacja nastąpiła:

– powyżej 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu – zwrot 100% zadatku.

– poniżej 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu – zadatek  nie podlega zwrotowi.

W razie wystąpienia siły wyższej/sytuacji losowej, uniemożliwiającej zrealizowanie dokonanej przez GOŚCIA rezerwacji, P.H.U Samgab Magdalena Gruszczyńska  zależnie od dostępności Apartamentów/Pokoi , ma możliwość zaproponowania zmiany terminu lub Apartamentu/Pokoju na inny o podobnym standardzie i cenie. Gdyby zamiana nie była możliwa w określonym terminie, P.H.U Samgab Magdalena Gruszczyńska odstępuje od umowy i dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty zadatku. 

W sytuacji chęci zmiany długosci pobytu na krótszy niż ustalano w rezerwacji ( na ostatnią chwilę) w dniu przyjazdu lub krótszym niż 7 dni przed przyjazdem Goscia PHU Samgab nalicza nową stawkę za dobe za dany apartament/pokój w zaleznosci od długosci pobytu,ilosci osob a poprzednia oferta naliczania stawki jest nieaktualna.

W kwestich spornych i bez chęci dostosowania się Goscia w takiej sytuaji do tych warunków kwestie sporów bedą kierowane na drogę cywilnoprawną.

Niepojawienie się GOŚCIA do godz. 8:00 dnia następnego po terminie rozpoczęcia rezerwacji skutkuje rezygnacją przez GOŚCIA z danej rezerwacji i możliwością wynajęcia przez PHU SAMGAB  Apartamentu/Pokoju  innemu GOŚCIOWI, jeśli nie ustalono inaczej. W w/w sytuacji wpłacony zadatek  nie podlega zwrotowi.

Czasowy lub całkowity brak możliwości korzystania z poszczególnych elementów sprzętu, wyposażenia, dostępu do Wi-Fi, pakietu telewizyjnego, nie stanowi podstawy do żądania, zmniejszenia lub zwrócenia zapłaconej ceny lub zamiany Apartamentu/Pokoju.

 Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją REGULAMINU.

Cisza nocna

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00.

Zakazy dotyczące obiektu

Zakaz organizowania imprez, urodzin, wieczorków kawalerskich itp., oraz zapraszania osób postronnych.

PHU Samgab  nie odpowiada za rzeczy GOŚCIA wniesione i pozostawione w apartamencie,pokoju a umowa nie jest umową przechowania. 

PHU Samgab nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na parkingu należącego do Apartamentów &Pokoi Pod Gruszą.

W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz gotowania,stosowania urządzeń AGD, RTV nie stanowiących wyposażenia tego pokoju pod rygorem wcześniejszego zakończenia pobytu.Nue dotyczy to ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.

Zakazuje się na terenie obiektu ładowanie samochodów elektrycznych.

Palenie & Uciażliwe aromaty

W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia Palenie,  dozwolone jest na zewnątrz budynku, w miejscach do tego przeznaczonych. Wewnątrz pokoi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów i innych produktów tytoniowych.

 Łamanie zakazu palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych w Apartamencie/Pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji lokalu w wysokości 500 zł.

W pokojach i apartamentach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb, badż przechowywania ryb wędzonych

W pokojach i apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia i gotowania (za wyłączeniem apartamentu 3 i 4)

Łamanie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pomieszczenia w wysokosci 500 zł.

Korzystanie z mikrofali bez zabezpieczenia pożywienia i pozostawienie urządzenia zabrudzonego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dodatkowego sprzątania w wysokosci 100 zł.

W dniu wymeldowania Goscie zobowiazani są do niepozostawiania w Pokojach&Apartamentach smieci z resztkami jedzenia.

Zwierzęta domowe

Nie przyjmujemy gości ze zwierzętami domowymi. Przyjazd ze zwierzęciem bez uzgodnienia skutkuje zakończeniem pobytu ze skutkiem natychmiastowym.

Przed opuszczeniem pokoju lub apartamentu

Przed wyjściem z pokoju prosimy o wyłączenie światła oraz ZAMKNIĘCIE OKIEN.

Pobyt z dziećmi

W przypadku pobytu dzieci opiekunowie zobowiązani są do stałego ich  nadzoru.

Przebywanie na terenie obiektu osób nieobjętych rezerwacją

Obowiązuje bezwzględny ZAKAZ przebywania na terenie obiektu osób nieobjętych rezerwacją.

Odpowiedzialność Gości za uszkodzenia

Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych czy też nieumiejętnego korzystania sprzętów.

Parking

Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.

Każdy zobiązany jest korzystać z wyznaczonego miejsca parkingowego(przypisany numer na rezerwacji).

Ilośc osób w pokoju lub apartamencie

Ilość osób zajmujących pokój lub apartament nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu. W przypadku stwierdzenia bezprawnego zakwaterowania innych osób nie objętych rezerwacją, do każdej doby zarezerwowanej przez GOŚCIA doliczona będzie stała opłata w wysokości 200 zł za każdą kolejną niezgłoszoną osobę za dobę.

Usterki przed zajęciem pokoju lub apartamentu

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela obiektu( po wejsciu do 2 godzin).

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia pomieszczeń. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

Naruszenie regulaminu

*Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług gościom naruszającym postanowienia niniejszego regulaminu bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

Zgłoszenie skargi

*W przypadku zgłoszonej skargi bądź interwencji policji umowa najmu może być rozwiązana przez wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

Uszkodzenia

*W przypadku uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania rzeczy, które są wyposażeniem Apartamentu, GOŚĆ zobowiązany jest do dokonania opłaty/kary, w wysokości średniej rynkowej wartości naprawy uszkodzonej rzeczy / bądź, przy braku możliwości naprawy, dokonania opłaty/kary za pełną wartości danej rzeczy. W terminie do 48h po wymeldowaniu APARTAMENTY POD GRUSZĄ powiadomią GOŚCIA o zaistniałych uszkodzeniach i po weryfikacji uszkodzenia APARTAMENTY POD GRUSZĄ poinformują GOŚCIA o możliwych formach usunięcia usterki. W sytuacji, gdy GOŚĆ zgłosi awarię/usterkę w trakcie pobytu, przedstawiciel APARTAMENTÓW POD GRUSZĄ w porozumieniu z GOŚCIEM sporządzi odpowiednią notatkę i zaproponuje rozwiązanie satysfakcjonujące obydwie strony.

Zakończenie pobytu

Goście zobowiązani są po zakończeniu pobytu oddać klucze osobiście. Opuszczenie Apartamentu w dniu wyjazdu nastąpi nie wcześniej niż o godz. 7:00 i nie później niż o godz. 10:00. Dokładne godziny wejścia i opuszczenia Apartamentu/Pokoju , zgodnie z powyższym postanowieniem, strony każdorazowo ustalają telefonicznie bądź drogą mailową dzień wcześniej.

Rozpoczęcie pobytu

Rozpoczęcie pobytu oznacza akceptację treści powyższego regulaminu.

Dodatkowe opłaty:

ZGODNIE Z  UCHWAŁĄ NR XXXVIII/274/21 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 listopada 2021 r.

Obiekt pobiera opłatę uzdrowiskową w wysokości 4,5 zł/1osoba/1 dzień

Zarezerwuj swój Apartament lub Pokój w Kudowa Zdrój.

Kontakt i Rezerwacja
adres
ul. Kościuszki 57 57-350 Kudowa-Zdrój
email
telefon
Znajdź nas

Znajdź nas w mediach społecznościowych i śledź bieżące relacje z obecności naszych gości w apartamentach!